Speciallärare, bli inte utbränd!

Speciallärare, bli inte utbränd!

En solig vår till er alla! I denna hälsning vill jag gå tillbaka till stämningen under våra studiedagar. Det var fantastiskt att vi kunde träffas tillsammans i Tripla, Böle, 25–26.3 och göra ett gott arbete tillsammans!

Jag vill lyfta fram några tankar från dagarna. Det viktigaste enligt mig är att vi genuint välkomnar barn och unga – även dem som är svåra att älska. Vi specialpedagoger och speciallärare har en viktig uppgift då vi ska se till att en IP inte är ett negativt CV för barn och unga, och att falska antaganden inte styr verksamheten. Detta pratade bl.a. Juulia Saarholm och Heikki Turkka om.

Psykolog Samuli kom även med ett viktigt budskap; “Bli inte en utbränd speciallärare” och “Ta hand om dig själv”. Tanken om att “jag gör mitt bästa varje dag” är ett ganska högt krav, men man kunde istället tänka att jag gör mitt jobb så gott jag kan. Låt oss vara barmhärtiga mot oss själva och andra.

Anne-Mari Kuusimäki och Annukka Töyri pratade om etisk stress och speciallärarens egen IP för arbetet och välbefinnandet på arbetet. Jag kände genast igen upplevelsen av etisk stress, som grundar sig på att jag ibland varit tvungen att gå emot mina egna värden. Tyvärr tror jag att detta är något som flera speciallärare upplever.

I samband med studiedagarna hölls även ett förbundsmöte med stadgeenliga ärenden. Under förbundsmötet godkändes Finlands specialpedagogiska förbunds (Fsf) ställningstagande, som fick bred synlighet även på sociala medier. Förbundet ville ta ställning till barn och ungas rätt att få det stöd de har rätt till och erbjuda en lösning på speciallärarbristen. Det är viktigt att det utbildas tillräckligt med speciallärare. Endast det räcker ändå inte. Det är också nödvändigt att ta hand om speciallärarnas förmåga att orka och stanna kvar i branschen.

Utvecklingen av stöd för lärande är aktuellt. OAJ har lyft fram djärva förslag för att reformera stöd för lärande. Ett bra utdrag från OAJ:s förslag är att stödet behöver nå fram till eleven, inte bara finnas på papper. Hur man säkerställer det kräver ännu mycket arbete. Det som är bra med att tydliggöra stöd för lärande är att man kan säkerställa att inte stöd för lärande förverkligas genom lokala påhitt. Jag är personligen intresserad av hur OAJ:s förslag, att man skulle besluta om elevens behov av stöd istället för beslut av stödnivå, skulle gå till i praktiken. (OAJ:n tiedote)

När stöd erhålls säkerställs också lärande samt trivsel i skolan bättre.

När stöd erhålls säkerställs också lärande samt trivsel i skolan bättre. Detta är en viktig fråga för oss alla speciallärare. Vi är redo att arbeta för detta. Själv får jag delta i detta arbete som medlem i specialpedagogiska sektionen i OAJ:s pedagogiska nämnd.

Inför vårruset vill jag ändå säga: “Speciallärare, bli inte utbränd!”. Det är bra att begränsa sitt eget arbete och på uppmaningen av psykolog Samuli även informera förmannen om ens önskemål, problem och välmående. Våra förmäns uppgift är att säkra att lärarna orkar och trivs med sitt arbete, åtminstone tillräckligt bra.

Låt oss ta hand om oss själva och varandra också! 

Tiina Kujala 

Fsf:s nya ordförande Tiina Kujala jobbar som högstadie- och gymnasierektor samt som speciallärare i gymnasiet. Hennes år som speciallärare har lärt henne betydelsen av bemötandet. Enligt Tiina är speciallärarna experter på bemötande.

Tykkää ja jaa