Planera, förbereda, flytta och avboka

Planera, förbereda, flytta och avboka

Det gångna året har varit året för avbokningar. Vi planerar, förbereder, flyttar, för att slutligen avboka. Detta mönster har upprepats i många olika sammanhang. Samtidigt har man uppfunnit nya sätt att genomföra det planerade, då inget av det gamla har fungerat.

Föreningsverksamhet bygger på gemensam hantering av ärenden och det faktum att likasinnade kan samlas för att utbyta sina tankar.  Bristen på dessa sammankomster utmanar föreningarna. Fsf.rf:s styrelse har som mål att stödja regionala föreningar genom att uppmuntra till småskaliga möten, mötas online eller via lokala evenemang. Vi uppmuntrar även till hänsyn vad gäller hälsosäkerhet. De regionala medlemsföreningarna har fått bidrag både för möten och för att ordna evenemang. Om inte verksamhet finns kommer de regionala medlemsföreningarna att torka ut. Det vill vi inte och därför är vi optimistiska inför framtiden. Låt oss planera, förbereda och förhoppningsvis genomföra det planerade en dag. I detta skede av året är det bra att vara nöjd med de mål som vi nu har satt upp.

Övergången till distansundervisning på våren ökade det kollegiala stödet enormt.

Grundtanken i årets verksamhetsplan var att finna positiva saker i stället för negativa, liksom även lösningsorienterade. Tyvärr har det varit en utmaning att komma på positiva saker. Tänker vi efter ett tag finns det ändå många positiva saker som vi kan uppmärksamma. Övergången till distansundervisning på våren ökade det kollegiala stödet enormt.

Kamratstödet var och fortsätter att stå i centrum för vårt arbete, men också att fortsätta dela idéer med varandra. Låt oss fortsätta med det positiva och lösningsfokuserade arbetet i undervisningen. Vår specialkompetens behövs. Dessutom har vårt mål varit att övervaka utbildningspolitiska frågor och ta ställning i frågor som berör vårt arbete. Detta har genomförts gemensamt av föreningens styrelse i frågor som rör speciallärarens arbetsbeskrivning.  Arbetet pågår fortfarande.

Förutom arbetsbeskrivningar stöder vår regering införandet av ett lärarregister. Det här ärendet går vidare, har minister Annika Saarikko lovat. Vi har fått frågan varför vårt fackförbund anser att detta register är nödvändigt. Lärarregistret skulle visa det faktiska antalet behöriga lärare som är kvalificerade för undervisning i realtid, liksom utbildningsbehoven. Detta skulle ha en inverkan på antalet nya studenter som antas till utbildningen. Vi skulle förhoppningsvis få fler behöriga speciallärare i landet.

Ett lärarregister skulle dessutom säkerställa elevens rätt till undervisning av en behörig professionell lärare.

När vi tänker noga efter, talar vi om elevens rätt till undervisning av en utbildad, professionell lärare. Ett barn frågar inte efter någons examensintyg eller andra papper. Men någon måste stå upp för eleverna och ta upp denna fråga. Detta land behöver sakkunniga personer i skolorna. I Finland finns det många utbildningsvägar att bli speciallärare, olika sätt att nå samma mål, att stödja elevens undervisning och tillväxt. 

En av de händelser som slutligen ägde rum efter alla inställda evenemang var Finlands specialpedagogiska förenings förbundsmöte som vi klarade av att hålla inom september månad via Teams. Trots lite strul med tekniken och att få allt att fungera som vi önskade, kunde vi slutligen genomföra det. Tack till alla som deltog och speciellt tack till HOAY och Jaana Alava för förberedelserna i Akava huset.

Själv vill ja tacka speciellt mycket för ett fortsatt förtroende genom att vara Finlands specialpedagogiska förbunds rf. ordförande under följande tvåårsperiod.

Nu önskar jag er krafter för terminens sista veckor!  Mörka kvällar i november kan du studera tidtabeller för bussar och tåg, så att du hittar till Uleåborg i vår.

Päivi Peltola
är ordförande för Fsf. rf.
Hon bor i Billnäs, Raseborg och arbetar som specialklasslärare i åk 1-6.

Tykkää ja jaa