Med rymdraket mot sommaren

Med rymdraket mot sommaren

“Alla kan få flygcertifikat, men en speciallärare kan köra en rymdraket.” Det visste redan en docent vid Helsingfors universitet förra årtusendet. Så är det. Undantagstillstånd kräver annorlunda farkoster.

Med ett dygns varsel förvandlades yrkesgruppen till distans-, när- eller både när- och distans astronauter. Sedan i full fart mot och över det oändliga.

Grupperna på sociala medier fylldes i ilfart med tips och idéer. En efter den andra fina utmaningen, råd och pyssel. Idébankerna svämmar. En otrolig ork och gemenskap. Rymdraketens astronaut vet ändå att hemma hos eleven finns det nödvändigtvis inte yllegarn och kartong. Bra om det finns en penna.

I det här skedet av läsåret har undantagstillståndet blivit litet av en rutin. Speciella omständigheter till speciella elever vållar både lyckade resultat men också stora utmaningar. Vill det sig väl finns det även annan personal i rymdraketen som också hjälper till.

Växelverkan och kontakt prutar vi inte på. Vi jobbar för elevens bästa.

Från rymdraketen har specialläraren ringt till elever som gömt sig hemma under täcket, någon annan elev vid sommarstugan, vardagsrummet, balkongen och förstås eleverna i närundervisningen. Arbetet löper i full fart. Vi håller upp vardagen, måhända en konstig sådan. Ingen elev får försvinna. Vi ringer efter dem och tar hand om dem. Växelverkan och kontakt prutar vi inte på. Vi jobbar för elevens bästa. Känslan av trygghet är viktig. Vi klarar detta, ingen fara, läraren är här.

Små saker som inlärningens pärlor och blommor fyllda med humor skall vi noggrant ta till vara. Dessa tider kommer vi ännu någon gång att minnas både med sorg och glädje men även med ett leende på läpparna. Men innan det skall vi landa på marken med vår rymdraket, stanna motorn och dra ett djupt andetag.

Den här våren ger grund för många berättelser och historier som vi kan dela med varandra på Fsf:s utbildningsdagar i september.

Päivi Peltola
ordförande