I Uleåborg för insikter

I Uleåborg för insikter

Bakom oss ligger givande studiedagar i Uleåborg! Runt omkring hördes glada röster när vi träffade gamla och nya bekanta. Gemensamt för alla var specialundervisning och specialpedagogik. Vi fick höra aktuella och insiktsfulla föreläsningar och workshops. Lördagens del av dagen avslutades återigen med den traditionella förbundskongressen, följt av Uleåborgs stads kvällsreception på Aleksinkulma, där vi lyssnade på tal och musikframträdanden och njöt av bordets läckerheter.

Jag vill nämna några höjdpunkter från föreläsningarna under studiedagarna. Vi fick bland annat höra barnpsykiatern Päivi Lindholm tala om elevernas skolduglighet och de faktorer som påverkar den. Var och en av oss, inklusive våra elever, har som psykologiska grundbehov en tillräcklig känsla av kontroll och tillräcklig känsla av kompetens. Det är viktigt för skolan och lärarna att stödja och möjliggöra förutsättningarna för lärande så att eleverna kan växa, utvecklas och lära sig enligt sina egna förutsättningar. Lindholm lyfte fram att skolan är en viktig miljö för tillväxt och utveckling, inte bara en ”arbetsplats” för barn och ungdomar. Jag tycker att det passar bra att påminna om årets tema: specialläraren spelar roll!

Skolan är en viktig miljö för tillväxt och utveckling, inte bara en ”arbetsplats” för barn och ungdomar.”

Maria Matilainen gav oss verktyg för känslomässig reglering i sin föreläsning. Även här betonades den viktiga rollen som vuxnas reaktioner spelar i olika situationer. Är vi med vår starka känslomässiga reaktion på väg att öka intensiteten av barnets emotionella reaktion, eller ger vi med vår lugnande närvaro svalkande vatten? Det är viktigt för vuxna att vara medvetna om sitt tillvägagångssätt så att det lugnar barnet. En viktig påminnelse för oss var också att barn och ungdomar agerar på rätt sätt om de bara kan.

Vi fick också höra grundläggande information såväl om läskunnighetsrehabilitering som bemötande av NPF-elever i allmänundervisningen. Saija Laukka berättade för oss om drama som metod, och Heli Tuikka påminde oss om att ta hand om oss själva!

Förbundskongressen valde Miia Immonen från Uleåborg till förbundets ordförande för den kommande tvåårsperioden 2025–2026. Ordförandeklubban är fortfarande i min ägo fram till slutet av detta år, men jag överlämnar den sedan tacksamt till Miia. Själv tar jag ett nytt steg i min karriär när jag i april börjar som utbildnings- och välfärdschef i Lestijärvi, den minsta kommunen i Fastlandsfinland. Även om mina arbetsuppgifter förändras fortsätter mitt specialpedagogiska hjärta att klappa. Jag litar på att jag i min nya roll som ansvarig för resurserna kan fatta så riktiga beslut som möjligt och ta hänsyn till olika typer av elever samt vara personalens stöd.

Studiedagarna avslutades också med att traditionen med studiedagar togs om hand när Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f. (Ssf) tog emot värdskapet från Uleåborg. Med spänning ser vi fram emot vart vi kommer att bli inbjudna för studiedagar nästa vår! Nu kommer Ssf för första gången att arrangera studiedagar och programmet kommer att erbjudas på två språk!

Med önskan om en trevlig, kraftgivande och solig sommar till er alla!

Tiina Kujala, föreningens ordförande

Fsf:s ordförande Tiina Kujala jobbar som utbildnings- och cälfärdschef i Lestijärvi.

Emma Pohjavirta översättning 

Tykkää ja jaa