Hösthälsning till alla

Hösthälsning till alla

Det finns fortfarande en känsla kvar i luften av den gångna sommaren, och kanske också av värme. Jag skriver detta strax före det nya läsåret, mitt i rektorns livligaste vardag. Våren har sin egen stress när läsåret ska avslutas, men början på det nya läsåret är även hektiskt strax innan lärare, personal samt elever anländer till skolan. Har vi nu säkert alla lärare och handledare till det nya läsåret, så saknas fortfarande lärare till de matematiska ämnena, och kvalificerade speciallärare är svåra att få. Här är de mest påtagliga tankarna och skräckblandade känslorna. Men en stark tillförsikt att skolstarten nog ordnar sig finns. 

Förhoppningsvis har du kunnat njuta av ett välgörande sommarlov. Under sommarlovet hoppas jag att du har hunnit ladda batterierna och även stannat upp för att lyssna på dig själv, vad som händer med dig och hur du mår. Efter ett stärkande sommarlov är det mycket mer uppfriskande att börja det nya läsåret. 

Ett nytt läsår är på väg att börja. Det börjar nya elever, kollegor och möjligen en ny förman i skolan. Den egna arbetsbilden kan förändras eller så får man fortsätta med samma klass / samma skola. Summa summarum, oavsett hurdan situationen är, är det viktigt att bemöta och lyssna på dem som är nära, också sig själv. 

Jag har själv tänkt att jag vill vidareutveckla respektfull kommunikation och lyfta dess betydelse. Detta läsår vill jag lyssna mera. Du behöver inte alltid själv hålla låda, utan det är viktigt att ge utrymme åt allas röst. 

Även om jag till exempel tror att jag har en färdig lösning på en elevs, lärares eller vårdnadshavares problem, är det kanske bättre att först lyssna på vad motparten själv tycker. På så sätt blir det bättre för den andre att själv hitta nycklarna till lösningen. Lyssnandet är förstås inte passivt, utan i interaktivt lyssnande kan du hjälpa och stötta dina medmänniskor med uttryck och gester eller stödfrågor. Kommunikation är verkligen viktigt i våra speciallärares och pedagogers arbete. Utan det blir många saker svåra, till och med omöjliga.

Detta läsår vill jag lyssna mera.

Förhoppningsvis kommer det inledande läsåret också att ge klarhet i stödet för lärande och skolgång. Med intresse deltar jag igen i slutet av augusti i specialpedagogiska sektionen i OAJ:s pedagogiska nämnd. Kanske jag redan i årets sista nummer av Erityiskasvatus har mer att berätta.

När vi börjar det nya läsåret vill jag också påminna oss alla om vårt tema för året – Attityden avgör! Fortsättningsvis har vår egen attityd gentemot olika personer och saker en enorm betydelse. Låt oss se till att vår egen attityd, med dess eventuella fördomar, inte skapar hinder för interaktion, hinder till och med för eleven eller för elevens lärande.

Jag anser personligen att det är viktigt att ta upp utmaningarna i dagens skola och lärararbetet till diskussion, så att de kan påverkas positivt. Jag ser dock vår egen inställning och sättet vi presenterar saker på som ännu viktigare. Vårt eget narrativ skapar en bild för blivande lärare och de som tänker bli lärare, när de undrar om läraryrket trots allt är något för dem. Jag utmanar oss alla till positivt tal och positiva attityder. Låt oss också lyfta fram det som är bra. Vid utmaningar och problem når man inte lösningar genom att klaga, utan nycklarna till problemlösning är mer tillgängliga enligt mig när man i stället är lösningsfokuserad. Låt oss leta efter bra lösningar tillsammans med en positiv attityd. 

Jag önskar er alla de bästa och varmaste möten under det nya läsåret!

Tiina Kujala föreningens ordförande

Fsf:s ordförande Tiina Kujala jobbar som högstadie- och gymnasierektor samt som speciallärare i gymnasiet.

Tykkää ja jaa