Genom samarbete mot ett gemensamt arbete

Genom samarbete mot ett gemensamt arbete

Finlands specialpedagogiska förbund Fsf rf:s tema för året 2022 är – Samarbete mot ett gemensamt arbete. I fjol då vi godkände verksamhetsplanen tänkte vi att situationen år 2022 skulle vara annorlunda och inte skuggas av coronapandemin. Nu blev det inte så, men på våra målsättningar prutar vi inte.

Ett positivt grepp i vardagen är ett av våra viktigaste mål. Vi utvecklar specialundervisningen med en positiv inställning och vi tror och hoppas på en framtid för hela vårt skolsamfund. Vi betonar lösningsinriktade modeller och stannar inte vid det som har varit. Vi kommer ihåg att i vårt arbete ge drömmar och hopp för våra elever, föräldrar och kollegor. Vi pratar om behovet av stöd på ett positivt sätt.

Förbundets och speciellt medlemsföreningarnas uppgift är att stöda våra kollegor att orka i sitt arbete men också till en yrkesmässig utveckling med hjälp av fortbildningar. Ett bra alternativ här är att delta i utbildningsdagarna. Vi samarbetar och ser till att ingen blir ensam. Vi kommer ihåg att fråga av våra arbetskamrater hur de mår och vi försöker sitta ner över en kopp kaffe för en pratstund.

Förutom dessa målsättningar funderade förbundsstyrelsen på hur vi når dessa mål. Vi kom till att vi som förbund försöker se till att varje elev som är i behov av stöd skall få undervisning av en behörig speciallärare. Ett lärarregister är nyckeln till detta och arbetet framskrider.

Vi uppmuntrar även alla att på sitt eget område försvara specialundervisningen. Vi kommenterar aktivt diskussioner som förs och kommunpolitikerna inom det egna området får gärna ta kontakt.
En av våra viktigaste uppgifter är att söka goda lösningar inom specialundervisningen för att sedan kunna dela med oss av dem. Tidningen Erityiskasvatus och utbildningsdagarna är ett fint exempel då detta.

Den som får mest glädje av detta är ju eleven.

Med dessa tankar kring verksamheten för år 2022. Vi behöver fortsättningsvis varandra för att dela glädje och sorg i skolvardagen. Genom samarbete löser sig mycket och belastningen kring jobbet minskar. Den som får mest glädje av detta är ju eleven.

Planeringen för utbildningsdagarna i Nådendal håller tidtabellen. Vi är förhoppningsfulla att kunna ordna dagarna som vi har planerat. Fsf rf stöder medlemsföreningarna med att betala deltagaravgiften för tre medlemmar. Utöver detta betalar några av medlemsföreningarna resekostnader för den som deltar. Så kolla med din medlemsförening.

I samband med utbildningsdagarna hålls förbundsmötet. Förutom stadgeenliga ärenden är det även aktuellt att välja ordförande för perioden 2023–2024. Jag har fått sköta jobbet tre år och har ännu ett år kvar. Detta är ett hedersuppdrag och jag är stolt över specialundervisningen i Finland. Jag ställer inte mera upp för uppdraget. Är det kanske du? Rekrytering av ordförande går via medlemsföreningarna.

Vi ses i Nådendal!

Päivi Peltola
Päivi Peltola är Fsf rf:s ordförande. Päivi bor i Billnäs i Raseborg och arbetar som specialklasslärare i lågklasserna.

Anne Grönqvist svensk översättning

Tykkää ja jaa