Föreningen skapas av medlemmarna

Föreningen skapas av medlemmarna

”Hur har du det?” frågade de som ordnade utbildningsdagarna i Nådendal. Till dem kunde vi svara att ”bra mår vi” och” roligt har vi”. Den berömda Nådendals solen lyste och Spa bjöd på fina utrymmen.

Redan under lördag förmiddag blev det klart att vi alla hade samlats för att ta del av viktiga saker, men även att vi alla har saknat varandra. Att mötas för att byta tankar, få diskutera, jobba för gemensamma saker och få kollegialt stöd var starkt närvarande under dagarna. Humoristiska skämt och glada skratt hördes överallt. Programmet bjöd på aktuella teman, och kvällmiddagen med allt prat bevisade att det var värt att ta sig till Nådendal. Tack! Detta behövde vi.

Du får garanterat valuta för din betalda medlemsavgift.5

Förbundsmötet valde Tiina Kujala som Finlands specialpedagogiska förbunds nya ordförande för perioden 2023–2024. Grattis Tiina! Tiina överräcktes förbundets fana och ordförandeklubban i en sammetspåse dekorerad med pärlor.

Ordförandebytet sker i slutet av detta år så vi har bra tid att köra in Tiina i arbetet som ordförande.

OAJs pedagogiska kommitté höll sitt årsmöte den 2.4.2022 i Akavahuset. Fsf r.f:s representanter var Hannele Telenius och Ulla Netsäinen. Represententer från Finlands specialpedagogiska förbund r.f till följande tvåårsperiod i POE är Tiina Kujala (ordinarie medlem) och Ari Enqvist (ersättare). Perioden börjar den 1.8.2022.

Fullmäktigeplatser i OAJ fick kandidaterna Petra Siltainsuu, Miia Immonen, Jaana Alaja, Piia Latomäki, Mervi Berg och Päivi Peltola som presenterades i förra numret av tidningen Erityiskasvatus.

Medlemsföreningarnas verksamhet är i full gång, om inte under våren så senast på hösten. Vi kan igen träffas fysiskt och ordna olika jippon för våra medlemmar. Det lönar sig att delta och ta igen det som vi missat under coronapandemin. Du får garanterat valuta för din betalda medlemsavgift. Det kan kännas motigt och trögt att komma iväg men det kommer att vara mödan värt. Delta och påverka. Föreningen skapas av medlemmarna.

 Solig vår och sommar!

Päivi Peltola
är Fsf rf:s ordförande. Päivi bor i Billnäs i Raseborg och arbetar som specialklasslärare i de lägsta klasserna.

Anne Grönqvist
svensk översättning

Tykkää ja jaa