En vinterhälsning till dig, bästa kollega!

En vinterhälsning till dig, bästa kollega!

Vårens soliga snödrivor väntar på dem som firar vinterledighet. Vårens arbete är på god väg. Förhoppningsvis har både vuxna och barn lyckats hålla sina nyårslöften. En förändring startar alltid i en själv och ansvaret för dess förvekligande har var och en själv. Det här året för med sig stora förändringar för skolan som alla måste förbinda sig till och ta ansvar för att förverkliga.

Två dagar före nyår godkändes förändringar i grundskollagen som berör arbetsro, disciplin och förstärkandet av elevernas delaktighet. Dessa trädde i kraft på årets första dag. Som första och enskild interventionsåtgärd för att tillrättavisa en elev som stör och beter sig illa fastställs utvecklingssamtal. Vi har ju haft dessa diskussioner med elever så gott som dagligen, nu har de en given form, skall bokföras och vårdnadshavaren skall ges en chans att delta i samtalet. Varje skola bör skapa en modell för användandet, utformandet och bokförandet av utvecklingssamtalet. Det har också fastställts en skyldighet för lärare och rektorer att informera vårdnadshavare om störande, mobbande eller våldsamt beteende i skolan eller på skolvägen som kommit till deras kännedom. Båda förändringarna ökar lärarnas ansvar och pappersarbete, men förstärker å andra sidan lärarens rätt att ingripa i situationer och vårdnadshavarens ansvar för sitt barns förehavanden. Det lönar sig att grundligt sätta sig in i de nya stadgarna.

Elev- och studentvårdslagen godkändes samma dag som grundskollagens förändringar. Denna lag träder i kraft från början av augusti. Lagen väcker frågor och trasslar till nuvarande praxis. Speciallärarens arbete är till stor del elevvård- vilka är de normer som definierar vårt arbetsfält? Vi återkommer till detta ämne i nästa nummer av Erityiskasvatus- tidningen.

Vårt förbund är en pedagogisk organisation inom OAJ.

Det ger oss en möjlighet att påverka utvecklingen av undervisning och utbildning.
Det ger oss en möjlighet att påverka utvecklingen av undervisning och utbildning. I mars är det fullmäktigeval i OAJ. Varje röst är viktig och det är av betydelse att en speciallärare väljer en speciallärare till sin ledamot. Vår roll i skolan är viktig och en speciallärare tar detta i beaktande i sin roll som förtroendevald.Kom alltså ihåg att använda din rösträtt!

Förbundets studiedagar ordnas i Vanda 29.3. Då är det också förbundsmöte där det välj nya medlemmar till styrelsen som ersätter dem i tur att avgå, och i år även förbundsordförande för åren 2015-16. Jag är redo att ännu bära detta ansvar men det får gärna finnas alternativ. På studiedagarna behandlas bl.a. ovannämnda lagförändringar. Kom alla entusiastiskt med på möte och studiedagar!

Vi ses i Vanda!

Päivi Juntti
ordförande