Bästa kollega!

Bästa kollega!

Efter festen börjar alltid vardagen. Förr i världen kallade alltid folk tiden efter jul för oxveckan. Detta år börjar med hårda arbetsmarknadsförhandlingar. OAJ:s förhandlare för så gott de kan lärarnas förhandlingsmål vidare. Ordförande Olli Luukkainen påminde i sin blogg före jul att förhandlingarna inte förs på sociala medier och att vi bäst påverkar genom att lita på våra erfarna förhandlare. Också speciallärarnas lön är låg i förhållande till utbildningen och vi hoppas verkligen att vi även inom den offentliga sektorn kommer överens om förhöjningar. OAJ:s fullmäktige är beredd att samlas för att fatta svåra beslut om arbetskonfliktsåtgärder om förhandlingsresultat inte nås. Enighet är ändå alltid det främsta målet.

Gymnasiets specialundervisning har oroat oss länge. Nu äntligen har man tagit denna oro på allvar. Under hösten fick jag vara med vid två tillfällen som OAJ och Undervisnings- och kulturministeriet ordnat för att dryfta utvecklandet av gymnasiet. Den gemensamma ståndpunkten både för vårt förbund och övriga specialpedagogiska organ är att specialundervisningen ska fås in i gymnasielagen och att även gymnasie-eleverna ska få specialundervisning. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har redan nämnt ärendet i media men ändå är alla former av påverkan ännu nödvändiga. Man måste kunna påvisa för beslutsfattare att det även i gymnasiet behövs specialpedagogiskt kunnande. Den nya gymnasielagen ges ännu under denna vår.

Om din speciallärarkollega inte ännu är medlem i förbundet så locka hen med. Vårt medlemsantal utgör grunden för våra påverkningsmöjligheter.

I mars möts vi i Karleby på studiedagar och förbundsmöte. I år väljer mötet en ny förbundsordförande för perioden 2019-2020. Kom alla med på rekreation, på utbildning och för att fatta bra beslut. Om din speciallärarkollega inte ännu är medlem i förbundet så locka hen med. Vårt medlemsantal utgör grunden för våra påverkningsmöjligheter. I det kommande valet av OAJ:s fullmäktige lönar det sig absolut att ge sin röst åt en kandidat med speciallärarbakgrund.

Kom och träffa styrelsemedlemmar på Educa-mässan!

Vi hör gärna allas förväntningar på och tankar om specialläraryrket.

Päivi Juntti
ordförande

Översättning
Benita Rännäri