Attityden avgör

Attityden avgör

Finlands specialpedagogiska förbund, Fsf rf:s tema för året 2021 är ”Attityden avgör”. I verksamhetsplanen har förbundstyrelsen godkänt sju punkter som är våra halmstrån under året.

  1. Ett positivt grepp i vardagen. Vi utvecklar specialundervisningen med en positiv attityd och ger en framtidstro till hela skolgemenskapen.
  2. Vi upprätthåller ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi frågar inte varför, utan hur. Vi hjälper till att söka efter lösningar. Vi fastnar inte i gammalt genom att fundera på varför.
  3. Vi bjuder på hopp och drömmar både åt eleven, vårdnadshavaren och kollegorna.
  4. Vi stöder allas ork i deras arbete. Vi påverkar möjligheterna till fortbildning.
  5. Genom samarbete, mångprofessionell kommunikation och gemensamma mål ser vi till att ingen blir ensam.
  6. Vi följer aktivt med utbildningspolitiska förändringar som påverkar specialpedagogikens roll och betydelse. Vi följer även med elevens rätt till stöd i de olika utbildningsstadierna.
  7. Vi lyfter modigt upp specialundervisningens betydelse för elever.

Detta når vi genom att aktivt vara med och påverka. I de regionala föreningarna är dessa diskussioner mycket viktiga. I de egna kommunerna kan man jobba för att varje elev som behöver specialundervisning undervisas av en behörig speciallärare. Vi följer med diskussioner och kommer med åsikter.

Detta når vi genom att aktivt vara med och påverka. I de regionala föreningarna är dessa diskussioner mycket viktiga.

Under kommunalvalsåret agerar vi synligt vad gäller skolor och specialundervisning. Det bästa vore om kommunerna bland beslutsfattarna kunde få med personer som känner till specialundervisningen. Så känner du att du är en av dem så skall du modigt ställa upp i kommunalvalet. Du får garanterat röster.

En viktig del av vår verksamhet är den här tidningen. Vi delger varandra fina artiklar med vinkling på specialundervisning.

Tillsammans gör vi att bra år. Glädje och krafter till alla!

Päivi Peltola
föreningens ordförande

Päivi Peltola är ordförande för Fsf. rf.
Hon bor i Billnäes, Raseborg och arbetar som specialklasslärare i åk 1–6.

Anne Grönqvist svensk översättning

Tykkää ja jaa