Mikä on sel. ry?

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. on pedagoginen järjestö, joka työskentelee erityisopetuksen kehittämiseksi, opettajien ammattitaidon parantamiseksi, hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä valvoo jäsenistönsä yleisiä ja palkkaukseen kuuluvia etuja.

Erityiskasvatuksen kehittämiseksi, opettajien ammattitaidon parantamiseksi, hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.
Toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä opetusalan ammattijärjestön OAJ:n, yliopistojen, erityisopettajien koulutusyksiköiden, Opetushallituksen ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Sel. ry:n hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä OAJ:n hallituksen ja valtuuston erityisopettajajäsenten kanssa.

Liitto on Nordiska Förbundet för Specialpedagogik -järjestön jäsen.

Liitto julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Erityiskasvatus-lehteä.

Liiton toimintasuunnitelmat
Vuodelle 2021 löydät tästä.
Vuodelle 2022 löydät tästä.

Tykkää ja jaa