Jäsenyhdistysten yhteystiedot

Valitse jäsenyhdistys oikeanpuoleisesta valikosta. >

_ _ _

Alueyhdistyksille toimintatukea

Alueyhdistykset voivat hakea liitolta toimintatukea. Hakemus on vapaamuotoinen.
Toimintatukea myönnetään Hallituksen kokouksen 1/22 päätöksen mukaisesti.

Toimintatuen myöntämiskriteerit:

Tukea myönnettäessä edellytetään seuraavaa:

  1. Tapahtumaan tulee sisältyä koulutusta yhdistysten jäsenille.
  2. Koulutusohjelmassa tulee olla liiton ajankohtaisia asioita.
  3. Koulutus ei saa vastata perinteistä työnantajalle kuulunutta täydennyskoulutusta (esim. VESO-päivät).
  4. Tapahtumasta kirjoitetaan juttu, joka voidaan julkaista Erityiskasvatus-lehdessä.

Lisäksi toimintatukea anottaessa tulee huomioida, että

  • avustusta myönnetään luennoitsijapalkkioihin ja tilavuokriin.
  • avustuksella ei ole tarkoitus kattaa kaikkia kuluja.
  • anomuksesta tulee ilmetä kriteereiden mukaiset asiat sekä
    talousarvio.

Tilaisuuden jälkeen lähetetystä selvityksestä tulee ilmetä tapahtuman toteutuminen ja osallistujat (liiton jäseniä).

Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun liiton hallitukselle on toimitettu selvitys tapahtuman toteutumisesta ja liiton asettamat edellytykset ovat täyttyneet.

Keväällä hakemukset tulee lähettää hallitukselle 15.3. mennessä ja
syksyllä 1.10. mennessä, mikäli kaikkia toiminta-avustuksiin varattuja määrärahoja ei ole myönnetty keväällä.

Hallitus

Tykkää ja jaa