Eteläisen Suomen erityisopetus ry.

pj Ari Enqvist
arienqvist@gmail.com

sihteeri Tarja Mäkinen
tarja.makinen@espoo.fi.

Yhdistyksen kotisivulle