Hundra år av nordiskt samarbete

Hundra år av nordiskt samarbete

Nordiska Förbundet för Specialpedagogik är 100 år gammal. Maija Siikasmaa rapporterar från Specialpedagogisk konferens 2022 i Stockholm 16.–17.9. med temat: Tillgänglig lärmiljö – med barnet/eleven i centrum….

Tykkää ja jaa
Read Article →
Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning

Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning

Det hör till elevens rättigheter att inlärningssvårigheter upptäcks i ett tidigt skede och att hen erbjuds fungerande stöd för sin inlärning. Då inlärningen följs upp med jämna…

Tykkää ja jaa
Read Article →
NFSP:s 100 årsjubileum

NFSP:s 100 årsjubileum

2022 firar NFSP:s specialpedagogiska konferens 100 årsjubileum. Denna gång står Sverige och Lärarförbundet som värd och Konferensen äger rum i Lärarnas hus på Stora Essingen…

Tykkää ja jaa
Read Article →
Borta bra men i skolan bäst

Borta bra men i skolan bäst

Problematisk skolfrånvaro, skolvägrare, hemmasittare, skolfobi. Termerna är många, men en sak har de gemensamt: de alla beskriver elever som inte dyker upp i skolan. I ny finsk…

Tykkää ja jaa
Read Article →