Problematisk skolfrånvaro påverkar hela familjen

Problematisk skolfrånvaro påverkar hela familjen

Barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro är en stor utmaning för lärare, socialarbetare och andra professionella. Att barnet vägrar gå till skolan innebär också en…

Read Article →
Juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik publicerad

Juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik publicerad

Inom projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran har en finskspråkig guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom undervisning och pedagogik publicerats för studerande…

Read Article →
Varför behövs en Flex-klass?

Varför behövs en Flex-klass?

Sedan 2012 har det funnits en Flex-klass i Esbo. Verksamheten riktar sig till elever som riskerar skolavbrott, vars skolgång är problematisk eller för vilka den traditionella undervisningen inte…

Read Article →
Träning, självreglering och uppmärksamhet

Träning, självreglering och uppmärksamhet

Vår förmåga till självreglering gör det möjligt för oss att handla självständigt, men också att anpassa oss till de krav som omgivningen ställer. I Borgå…

Read Article →