Yksi koulu, kaksi kieltä

Yksi koulu, kaksi kieltä

Suomessa on 25 sairaalakoulua, joista Tammipuiston koulu sijaitsee Raaseporissa. Koulun yksi ominaispiirre on kaksikielisyys. Se luo yhteistyön myötä mahdollisuuksia palvella koko kaupunkia ja seutua. Kuka koulussa opiskelee ja keitä siellä on töissä? Erityiskasvatus-lehti kävi tutustumassa kouluun.

Keväinen koulupäivä on alkamassa, mutta ennen sitä ehdin nopeasti kysellä muutamalta työtiimiltä heidän ajatuksiaan omasta työstään ja työpaikastaan. Ensimmäiseksi tapaan resurssiluokkien henkilökuntaa, joka työskentelee kahdessa opetusluokassa Höijersgårdenissa, koulukampuksen keskellä.

Vasemmalta oikealle: Susanna Lindholm, Pirkko Hukka, Yvonne Enström, Susanna Virtanen ja Pia Hirvonen opetusluokassa.

Pia Hirvonen on erityisluokanopettaja suomenkielisellä resurssiluokalla. Hän opettaa 1.–6.-luokkalaisia oppilaita, joilla vakavia käytös- ja tunne-elämän ongelmia. Pian työparina työskentelee koulunkäynninohjaaja Pirkko Hukka. Hän on toiminut Tammipuiston koulussa kymmenisen vuotta. Naapuriluokassa ruotsinkielisellä resurssiluokalla opettaa erityisluokanopettaja Susanna Lindholm työparinaan koulunkäynninohjaaja Susanna Virtanen. Heidän luokassaan oppilaat ovat vuosiluokilla 1.– 6. Kummankin resurssiluokan tukena työskentelee erikoissairaanhoitaja Yvonne Enström. Hän myös osallistuu oppilaiden huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Työtehtävien eduista ja haasteista henkilökunta jakaa yhteiset näkemykset.

– Täällä saa käyttää runsaasti outside of the box -ajattelua. Oppilaiden haasteet koulutyön hoitamisen suhteen vaativat paljon kekseliäisyyttä, koska tavalliset keinot eivät päde meidän oppilaiden kohdalla. Siis, työssä kohtaan koko ajan haasteita, Pirkko Hukka kertoo.

Susanna Lindholm kokee palkitsevana oppilaiden onnistumiset, ja tiimityö tarjoaa tukea työhön. Hän on ollut mukana työssä kaksi vuotta. Susanna Virtanen on ollut mukana lähes resurssiluokkien toiminnan alusta asti. Hän ajattelee muiden kollegoidensa tavoin selkeiden tukirakenteiden olevan oppilaan eduksi. Pia Hirvonen näkee opetuksessa kuntouttavan työotteen ja kaipaa Susannan tavoin lisää selkeyttä yhteistyörakenteisiin. Sairaanhoitajana Yvonne  Enström näkee tarpeen, että kotoa tultaisiin enemmän seuraamaan lapsen tilannetta koulun arjessa.

Resurssiluokalta siirryn seuraavaksi tapaamaan sairaalaopetuksen yksikön väkeä. He työskentelevät Raaseporin hulppean kaupungintalon, joka on entinen Tammiharjun sairaala, vieressä erillisissä kiinteistöissä.

Koulun vararehtorilla, erityisluokanopettaja Tua Ljunggrenilla on yli 30 vuoden erityisopetuskokemus.

Ensin tapaan koulun vararehtorin, erityisluokanopettaja Tua Ljunggrenin, jolla on yli 30 vuoden erityisopetuskokemus. Denise Rannankari työskentelee koulunkäynninohjaajana ja tekee opettajan sijaisuuksia. Työn ohella hän opiskelee opettajaksi. Tua Ljungrenin mielestä työ sujuu, kun yhteistyöverkosto oppilaan ympärillä toimii. Hän toivoisi opetustiloja, jotka sopisivat toimintaan entistä paremmin. Denise Rannankari on ollut muutaman vuoden Tammipuistossa ja on kokenut työn olevan usein antoisaa, mutta hetkittäin henkisesti kuormittavaa.

Työ sujuu, kun yhteistyöverkosto toimii.

Toisessa erillisessä opetustilassa rehtori Jyrki Buckman työskentelee erityisluokanopettajana. Hänellä on luokassaan mahdollisuus mm. kotitalouden opetukseen. Oppilaat pitävät kotitaloudesta oppiaineena ja tekevät itselleen kaksi kertaa viikossa myös kouluaterian. Jyrki kuvailee yhteistyön sujumista niin, että hoitopuolen osuus on pienentynyt viime aikoina rajusti. 

– Oppilaiden kotikoulujen kanssa yhteistyö on jatkuvaa ja hedelmällistä. Sairaalakoulujen, jotka tekevät koko ajan yhteistyötä sairaalaopetuksen kehittämiseksi, kanssa yhteistyö sujuu myös, Jyrki Buckman sanoo.

 

Rehtori Jyrki Buckman työskentelee erityisluokanopettajana. Hänellä on luokassaan mahdollisuus mm. kotitalouden opetukseen.

Yhteistyö ja sen tärkeys tulee esille kaikissa käydyissä keskusteluissa. Sujuva yhteistyö on oppilaan opetuksen ja hoidon kannalta välttämätöntä. Yhteydenpito oppilaan kotikoulun tuo oman vivahteensa. Arviointia tehdään yhteistyössä. Koska oppilaita voi olla yli kuntarajojen, niin monenlaiset käytännöt tulevat tutuiksi.

Yön yli osastoja kaivataan takaisin, jotta lapset ja nuoret saisivat enemmän tukea ja hoitoa.

Keskusteluissa tulee esiin, että oman tiimin keskinäinen yhteistyö tukee työn sujumista ja työssä jaksamista. Läheisin voimavara löytyy vierestä. Ammattiapua ja työnohjausta on saatavilla. Moniammatillisesta yhteistyöstä löytyy mahdollisuuksia ja kehittämistä. Toisaalta aiemmin ollutta osastohoitotukea on jääty erityisesti kaipaamaan. Yön yli osastoja kaivataan takaisin, jotta lapset ja nuoret saisivat enemmän tukea ja hoitoa. Nyt nämä opetuksen ammattilaiset kokevat, että koulu jää yksin lapsen tuen antamisen kanssa. Selkeys vastuunjaosta helpottaisi lapsen hoidollisuuden toteutumista.

Näin kevään korvalla nämä työhönsä sitoutuneet ammattilaiset katsovat toiveikkaasti tulevaisuuteen. Yhdessä tekeminen ja voimaannuttava vapaa-ajan vietto auttavat jaksamaan arjessa sekä katsomaan myönteisesti eteenpäin.

– Ei jäädä tuleen makaamaan, Pirkko Hukka naurahtaa.

Denise Rannankari työskentelee koulunkäynninohjaajana ja tekee opettajan sijaisuuksia.

 

Tammipuiston koulu (Ekparkens skola)

  • Raaseporin kaupungin erityiskoulu, sairaalakoulu.
  • Antaa opetusta Raaseporin nuorisopsykiatrisen päiväyksikön oppivelvollisuusikäisille oppilaille sekä osalle oppivelvollisuusikäisistä oppilaista, joilla on kontakti lasten- tai nuorisopsykiatriseen poliklinikkaan sairaanhoitopiirin alueella. 
  • Resurssiluokilla voi olla myös oppilaita, jotka ovat vaativan erityisen tuen tarpeessa, mutta vielä ilman hoitokontaktia. Hoitokontakti tulee kuitenkin olla jo järjestymässä. 
  • Koulu palvelee sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita.
  • Toimii kahdessa toimipisteessä: Tammiharjun alueella kaupungintalon vieressä ja Höijersgårdenissa Seminariekoulun vieressä. 

Tammiharjun yksikössä työskentelee kolme opettajaa ja yksi osa-aikainen koulunkäynninohjaaja 19 h/vko ja toinen projektityöntekijänä tasa-arvorahoilla 25 h/vko.

 • Oppilaat ovat nuorten päiväyksikön peruskouluikäisiä nuoria (5 kpl) sekä lasten- ja nuorten poliklinikoiden asiakkaina olevia peruskouluikäisiä oppilaita (9 kpl). 
 • Opetusta annetaan oppilaiden kunnon sekä oppilastilanteen mukaan 1–5 oppilaan pienryhmissä.

Höijersgårdenin yksikössä työskentelee kaksi erityisluokanopettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa ja yksi sairaanhoitaja. 

 • Resurssiluokilla (suomi ja ruotsi) opiskelee lähinnä Raaseporin koulujen oppilaita, mutta tarvittaessa myös luokat palvelevat koko sairaanhoitopiirin alueen kuntien oppilaita. 
 • Molemmissa luokissa on 5+1 paikkaa. 
 • Resurssiluokat toimivat tiiviissä yhteistyössä kotikoulujen, psykiatrisen avohuollon sekä monien muiden yhteistyökumppanien kanssa. 

_ _ _

Kirjoittaja Timo Oksanen on KM, erityisluokanopettaja Billnäsistä. Hän kuuluu Erityiskasvatuslehden toimituskuntaan. Vapaa-aikanaan Timo harrastaa musiikkia ja odottaa kesälomamatkan alkua.

 

Tykkää ja jaa