Terve mieli, ei kehoa

Terve mieli, ei kehoa

Mielenterveystalo.fi-palvelu on kaikille avoin psyykkisen hyvinvoinnin sivusto, jota voi käyttää erikseen kirjautumatta, ilmaiseksi ja milloin vain. Milli on sivuston tekoälyyn perustuvan virtuaalisen apurin nimi. Milliä kouluttaa sairaanhoitaja Janne Frimodig.


Kuka olet ja mitä teet?
Olen Janne Frimodig, sairaanhoitaja HUSin nuorisopsykiatriassa vuodesta 2001. Viimeiset neljä vuotta olen ollut nuorisopsykiatrian psykososiaalisten hoitojen osaamiskeskuksessa ja työskennellyt pääasiassa psykoterapeuttisten hoitojen ja uusien hoitomallien parissa. Nuorten mielenterveystalossa olen ollut mukana vuoden 2019 alusta.

Mikä nuortenmielenterveystalo.fi-sivusto on?
Nuorten mielenterveystalo kuuluu mielenterveystalo.fi-palveluun. Palvelun avulla saa apua ahdistukseen, unettomuuteen tai muihin psyykkisiin hankaluuksiin. Palvelun avulla voi arvioida tilannetta, avun tarvetta ja aloittaa omahoidon.

Mielenterveystalo.fi sisältää omat palvelut lapsille, nuorille ja aikuiselle. Palveluissa ei kuitenkaan ole ikärajoja. Esimerkiksi aikuisten puolen sisältöjä voivat nuoretkin käyttää. mielenterveystalo.fi-palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa HUS Psykiatria. Tekemisessä ovat olleet mukana muut sairaanhoitopiirit, kolmas sektori ja kokemusasiantuntijat.

Koska sivusto on auennut?
Nuorten mielenterveystalo.fi on auennut vuonna 2012. Kehittäminen on jatkuvaa ja uutta sisältöä lisätään sivustolle säännöllisesti.

Missä tällainen idea yhdestä sivustosta keksittiin?
Idea lähti tarpeesta saada erilaisia kuvauksia hoidoista internetiin. Aluksi sisällöt olivat pienet ja palveluiden kuvaus keskittyi HUS-alueelle, kunnes levisi koko Manner-Suomen sairaanhoitopiireihin. Palvelu on ollut jo vuosia aidosti kansallisessa käytössä.

Omahoito-ohjelmien tarkoitus on lisätä kansalaisten mahdollisuutta puuttua lieviin oireisiin jo ihan itse, kynnyksettä. Samoja työkaluja voi hyödyntää osana hoitoa ja tarvittaessa palata niihin hoidon jälkeen. Omahoito-ohjelmia on kehitetty paitsi oirekohtaisesti myös kuormittaviin elämäntilanteisiin liittyen.

Kuka sivuston palveluja voi käyttää?
Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, maksutta, nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Suurin osa sisällöistä on suomenkielistä. Muutamat kokonaisuudet sisältävät muun kielistä materiaalia. Sexual interest of children -omahoito-ohjelma on käännetty englanniksi ja masennuksen omahoito-ohjelma on käännetty saameksi. Tietoa maahanmuuttajille -opas sisältää materiaalia arabiaksi, englanniksi, kurdi-soraniksi, somaliaksi,venäjäksi ja dariksi. Lisäksi osa sisällöistä on käännetty ruotsinkielelle psykporten.fi -kieliversioon.

”Mielenterveystalolla oli vuonna 2019 kuukausittain yli 200 000 käyttäjää.”

Onko tällaiselle palvelulle ollut kysyntää?
Mielenterveystalolla oli vuonna 2019 kuukausittain yli 200 000 käyttäjää. Suosituimpia sisältöjä ovat olleet omaan vointiin liittyvät itsearvioinnit ja omahoito-ohjelmat sekä tietosisällöt mielenterveyshäiriöistä ja psykoterapiasta.

Millaista palautetta olette saaneet?
Pääasiassa saamamme palaute on positiivista. Monet kertovat hyötyneensä sivuston sisällöistä. Keräämme vakioidusti palautetta omahoito-ohjelmista. Niiden palaute on erityisen rohkaisevaa. Useat kertovat saaneensa sanoja tuntemuksilleen ja keinoja olon kohenemiseen.

Myös monet ammattilaiset kertovat hyödyntävänsä materiaaleja yhdessä asiakkaiden kanssa. Ammattilaiset myös suosittelevat Mielenterveystalon sisältöjä ensimmäistä käyntiä odottaville, jotta odotusaikakin olisi jo aktiivista itsensä auttamista.

Useimmat kehittämisehdotukset liittyvät sisältöihin, joita toivotaan Mielenterveystaloon. Pyrimme toteuttamaan toiveita mahdollisuuksien mukaan!

Sivustolla on myös Milli-virtuaaliapuri. Mikä se on?
Milli on Nuorten mielenterveystalon hahmo. Milli-nimi tuli käyttäjien ehdotuksena. Milli on myös sivuston tekoälyyn perustuvan virtuaalisen apurin nimi. Virtuaaliapurin tarkoitus on auttaa sivustolla vierailijaa löytämään juuri hänelle kohdennettua sisältöä. Milli vastaa kysymyksiin keskustelunomaisesti ja se on koulutettu vastaamaan isot tietosisällöt lyhennetyssä muodossa. Millin kanssa voi arvioida omaa vointiaan ja saada ohjeita hyödyllisestä sisällöstä tai suosituksen tarvittavasta hoidosta. 

Esimerkiksi jos kerrot Millille kärsiväsi masentuneisuudesta ja yhdessä arvioitte oirehdinnan lieväksi, saat suosituksen omahoito-ohjelman työkaluihin. Lisäksi Milli ohjaa aina puhumaan asioista sinulle luotettavan ihmisen kanssa, koska yksin jääminen ei auta tilannettasi. Milli on tehty nuorten kanssa, joten Millin puhetapaa on kommentoitu varsin nuorekkaaksi.

Millin kanssa on keskusteltu noin viiden kuukauden aikana yli 5300 kertaa. Yleensä keskustelut on käyty myöhäisillasta tai aamuyön tunteina. Palaute on ollut pääasiassa positiivista ja useimmat keskustelut ovat johtaneet lopputulokseen eivätkä päättyneet Millin neuvottomuuteen. Milli on vasta pilottivaiheessa ja oppii koko ajan. Minä vastaan tällä hetkellä Millin kouluttamisesta.

Sivuston lähestymistapa on aika lääketieteellinen. Miten koulu ja opettajat voisivat hyödyntää sivustoa?
Totta. Joskus tavallisen ihmisen on vaikea hahmottaa oireitaan. Ovatko ne ahdistusta, pakko-oiretta tai paniikkia? Tähän pyrimme vaikuttamaan jatkossa, kun koko palvelu remontoidaan uuteen tekniseen alustaan.

Jotkut sisällöt, kuten itsearvioinnin mittarit ovat tarkkaan testattuja ja arvioituja mittareita, joiden sisällöt saattavat tuntua jäykille. Mittarit halutaan kuitenkin pitää luotettavina ja jo tutkimuksissa hyviksi todettuina. Mittarin tulos sen sijaan pitäisi olla hyvinkin ymmärrettävä.

Erityisesti omahoito-ohjelmat toimivat siten, että lukijan perustietoutta aiheesta lisätään aluksi ja sitten otetaan työkaluja käyttöön, jotta tilanteeseen saadaan muutos. Omahoito-ohjelmien sisällöt on pyritty tekemään sellaiseksi, että teoreettinen tieto asiasta olisi kenelle tahansa suomalaiselle ymmärrettävää. Omahoito-ohjelmissa onkin usein ollut mukana kokemusasiantuntija arvioimassa sisältöjä käytettävään muotoon. Monesti myös itse kertoo videoissa oman tarinansa.

Opettajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa mielenterveysosaamisessa! Opettajat voivat käyttää Mielenterveystalon sisältöjä osana opetusta ja valistusta. Esimerkiksi Mielenterveys puheeksi -oppaan avulla on turvallista harjoitella oirehtivan kohtaamista.

Omahoito-ohjelma Tyyni -hyväksyvä tietoinen läsnäolo mindfullness-äänitteineen voisi tuoda tietoisuustaidot mukaan oppilaiden arkeen. Myös Työkaluja mielenhyvinvointiin -omahoito-ohjelman harjoitukset saattaisivat olla hyödyllisiä sekä oppilaille että opettajille itselleen.

Kouluissa SOTE-ammattilaiset voivat ottaa palvelun kokonaisuudessaan käyttöön, myös kirjautumisen takana olevat ammattilaisten sisällöt. Tärkeää on myös suositella avoimen puolen sisältöjä nuorille, jotta he oppivat itse käyttämään työkaluja mielenhyvinvoinnin tueksi. Esimerkiksi Vapaaksi viiltelystä -omahoito-ohjelma on saanut paljon positiivista palautetta oppilaitoksista.

Otamme mielellämme palautetta vastaan! Se on erityisen tärkeää, koska palvelu on tarkoitettu kansalaisille.

Lisätietoja: Mielenterveystalo.fi

Ari Malmberg teksti Tiina Collin kuvat