Erityisopettajat  kokoontuivat Vantaalla

Erityisopettajat kokoontuivat Vantaalla

Suomen erityiskasvatuksen liiton opintopäivät olivat viikonloppuna Vantaalla. Opintopäivien teemana oli  Raamit kaulaan – lait ja asetukset erityisopetusta ohjaamassa. Opintopäivän järjesti Eteläisen Suomen erityisopetus ry.  Opintopäivillä puheenaiheeksi nousi lapsen ja nuoren oikeus erityisopettajan tukeen ja huoli siitä, että tukea ollaan murentamassa.

 Opintopäivillä puheenaiheeksi nousi lapsen ja nuoren oikeus erityisopettajan tukeen ja huoli siitä, että tukea ollaan murentamassa.

Lukiolaiset tarvitsevat erityisopetusta. Opiskelija-aines on muuttunut ja yhä useampi tarvitsee opinnoissaan tukea. Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. on huolissaan siitä, että lukiolaissa ei lainkaan tunnusteta lukiossa opiskelevien erityisen tuen tarvetta. Kuitenkin Ylioppilastutkintolautakunta edellyttää, että opiskelijan mahdolliset erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa perustuvat erityisopettajan lukioaikana tekemään lausuntoon. Lukiolaki tulisikin liiton näkemyksen mukaan avata ja siihen kirjata lukion erityisopetus opiskelijan tuen muotona.

Lisäksi Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. on hämmästynyt hallituksen kehysriihen esitykseen rinnastaa koulunkäyntiavustajat erityisluokanopettajaan määriteltäessä erityisopetuksen ryhmäkokoa. Esityksen mukaan opetusryhmässä voi olla enemmän oppilaita kuin nykyinen laki sallii, mikäli ryhmässä on opettajan lisäksi avustaja. Oppilaat, jotka tarvitsevat vahvinta mahdollista oppimisen ja koulunkäynnin tukea, tarvitsevat ehdottomasti pientä opetusryhmää ja erityisopettajan opetusta. Ryhmäkokoa ei voi kasvattaa vaarantamatta oppilaan oppimista.

Opintopäivien yhteydessä pidettiin Suomen erityiskasvatuksen liiton liittokokous. Liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin erityisluokanopettaja Päivi Juntti Turusta. Hän on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen. Vuoden yhdistykseksi valittiin Erityiskasvatusyhdistys Turku – Varsinais-Suomi  ry.  Ensi vuonna opintopäivät ja liittokokouksen järjestää Satakunnan erityiskasvatus ry.

 

Tykkää ja jaa