Erityisopettaja OAJ:n valtuustoon ajamaan erityisopettajien etua!

Erityisopettaja OAJ:n valtuustoon ajamaan erityisopettajien etua!

Sel. ry:n erityispettajaehdokkaiden vaaliteemoja OAJ:n valtuustovaalissa 24.-25.3.2014.

Tehdystä työstä tulee maksaa palkkaa. Opettajien palkkaus perustuu opetustunteihin, mutta yhä enemmän opettaja osallistuu erilaisiin palavereihin ja neuvotteluihin. Niitä ei voi käydä oppituntien aikana – opettajan kolme yt-tuntia eivät riitä kaikkeen, vaan totuus on että palaverit ovat palkatonta työtä oppilaan hyväksi.

Työtehtävien lisääntynyt määrä koskee etenkin erityisopettajia. Lisääntyneet tehtävät tulee ottaa huomioon palkkauksessa. Menossa olevia työaika- ja palkkauskokeiluja tulee seurata tiiviisti ja mahdollisesti laajentaa hyvinä pidettyjä malleja. Erityisopettajien yhteistyö luokan- ja aineenopettajien kanssa on tuloksellista työtä tukea tarvitsevan oppilaan oppimisen varmistamiseksi. Yhteistyö lisää jaksamista. Yhdessä tehty työ puolittaa huolet ja kaksinkertaistaa ilot! 

 Yhdessä tehty työ puolittaa huolet ja kaksinkertaistaa ilot! 

Perusopetuksen lakimuutosten ja kolmiportaisen tuen seurauksena erityisluokissa opiskelevat oppilaat ovat yhä haastavampia ja moniongelmaisempia. Oppilaiden tukeminen erityisluokissa asettaa opettajien työssä jaksamisen koetukselle. Työn, opiskelun, vuorotteluvapaiden, kuntoutusjaksojen sekä tehtäväkiertojen avulla tulisi mahdollistaa työssä jaksaminen ja näin työurien pidentäminen myös erityisopetuksessa työskentelevien kohdalla. Joustava eläkkeelle siirtyminen erityisopetuksen tehtävistä palvelee niin työnantajaa kuin työntekijää.

Tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus kelpoisen erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetukseen. Huoltajilla on oikeus tietää, saako heidän lapsensa kelpoisen opettajan opetusta.

On huolestuttavaa, että erityisopetuksesta käydyssä keskustelussa koulunkäyntiavustaja rinnastetaan erityisopettajaan laskettaessa oppilaille suunnattua tuen resurssia ja määriteltäessä luokkakokoa.

Oppilashuollolliset tehtävät koulussa lisääntyvät. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat tarvitsevat entistä useammin psyykkistä tukea ja ohjausta sosiaalisissa taidoissa. Moniammatillisen yhteistyön tulee olla saumatonta, jotta opettaja voi keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä – opettamiseen.

Äänestämällä voit vaikuttaa!

Katso lisää vaaliehdokkaiden teemoja tästä.

Tykkää ja jaa