Trollin painajainen

Trollin painajainen

Setäni poltti paperossia, jotka oli pakattu kuuluisaan ”tupakkiaskiin”, vahvaan rasiaan, jota hän kantoi sarkatakin povitaskussa. Taskussani on suurin piirtein samankokoinen älypuhelin, joka mahdollistaa pääsyni valtavaan määrään tietoa ja viihdettä, missä ja milloin tahansa. Vastaava löytyy varmasti sinultakin – sekä lähes jokaiselta suomalaisen koulun oppilaalta ja opiskelijalta.

Tiedotusvälineistä olemme voineet seurata, kuinka Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin liittyen yhä käydään tutkintaa ja hutkintaa. Sikäläisten tiedusteluorganisaatioiden yhdenmukaisten väittämien mukaan vaalien alla käydyn kampanjoinnin lisäksi ainakin Venäjän uskotaan sotkeutuneet vaaleihin esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. Tarkoituksena lienee ollut lisätä vastakkainasettelua eri puolueiden kannattajien välillä sekä vähentää luottamusta demokratian oleelliseen toimijaan, vapaaseen tiedonvälitykseen. Kun valituksi tuli vielä ehdokas, joka itse aktiivisesti Twitter-viesteillään määrittelee tiedotusvälineitä valheellisiksi ja epäluotettaviksi sekä suloisesti sekoittaa toden ja vaihtoehtoisen totuuden, on tavallisen kansalaisen yksinkertaisinta vain valita puolensa ja uskoa yhteen totuuteen, olipa se sitten mikä tahansa.

Myös eurooppalaiset valtiot ovat olleet erilaisten vaikuttamisyritysten kohteena, Suomi mukaan lukien. Juuri lukemani artikkelin analyysistä käy kuitenkin ilmi, että yritykset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Suoremmin sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisia on huomattavasti paljon hankalampi höynäyttää. Se, että näin on, selittyy mielestäni ensisijaisesti yhteiskunnan demokraattisten rakenteiden vahvuudella, jolle kasvupohjan ja pysyvyyden luo koulutus sekä sen kautta hankittu sivistys. Tähän tuutuun ei kuitenkaan ole syytä jäädä huolettomana oravanpoikasena keinumaan ja miettimään, ”kuinka kaukana onkaan kavala maailma”.

Opetussuunnitelman perusteissa yhtenä laaja-alaisen osaamisen alueista on monilukutaito. Wikipedia määrittelee sen kattotermiksi, joka ”merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Siihen sisältyy laaja-alainen käsitys tekstistä, jossa teksti voi olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.” (lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Monilukutaito)

Monilukutaito on äärimmäisen tärkeä demokraattisen yhteiskunnan jäsenen kansalaistaito, jonka avulla on mahdollista tulkita alati muuttuvaa maailmaa, suhtautua arvioiden uutisointiin ja rakentaa omaa monimuotoista maailmankuvaa. Taidon oppiminen ei todellakaan tapahdu yhden oppitunnin, yhden aineen eikä edes yhden kouluasteen aikana. Perusta tälle kuitenkin luodaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Vaara on liittyminen niihin joukkoihin, joiden tavoitteena ei ole yhteiskunnan rakentaminen, vaan sen rikkominen.

Monilukutaitoisimmiksi oppivat lähtökohtaisesti ne, joiden kotona jo tiedostetaan yhteiskunnallisen osallisuuden merkitys, vahvistetaan varhaislapsuudesta lähtien kielitietoisuutta ja ajattelun taitoja, käydään monipuolista, kriittistä keskustelua eri aiheista ja tuetaan lasten kouluttautumista. Lapsilla, joilla kulttuuristen tai muiden sosiaalisten syiden vuoksi on vähemmän kodin tukea ja joilla vielä lisäksi saattaa olla haastetta luku- ja kirjoitustaidon tai muiden oppimisen perusasioiden hallinnassa, on suurempi todennäköisyys jäädä tai jättäytyä passiivisen kansalaisen asemaan. Toinen vaara on liittyminen niihin joukkoihin, joiden tavoitteena ei ole yhteiskunnan rakentaminen, vaan sen rikkominen.

Erityisopettaja on paljon vartijana, tässäkin. Meillä ei ole vain mahdollisuus, vaan myös velvollisuus tietoisesti pitää huolta siitä, että kohtaamistamme lapsista ja nuorista kasvaa rakentavan kriittisiä, osaavia ja sivistyneita kansalaisia – trollin painajaisia.

Teksti Sari Karjalainen

Kirjoittaja on espoolainen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen konsultoiva erityisopettaja sekä erityisopetuksen luottamusmies. Karjalainen on Facebookin Erkkamaikat-ryhmän perustaja ja yksi ylläpitäjistä.